Vision for Vanløse

Vanløse Lokaludvalgs vision for udviklingen af Vanløse

Et Vanløse med plads til alle

Vanløse Lokaludvalg vil arbejde for at skabe plads til det gode hverdagsliv.

Vi skal som borgere i Vanløse kunne føle os hjemme i vores bydel. Derfor har vi fokus på at skabe rammer for lokale mødesteder og grønne byrum, der styrker sammenhængskraft, livskvalitet og lokal identitet, og hvor vi kan mødes på tværs af alder og sociale grupper.

Vi har brug for et sammenhængende Vanløse, hvor vi nemt og trygt kan bevæge os rundt til arbejde og fritidsliv. Vanløse skal være en levende og sund bydel, hvor vi passer på mennesker, natur og miljø. Vi skal have et blomstrende kultur- og erhvervsliv og fællesskaber med plads til alle.