Det lokale miljøarbejde

Billede
Vibe

Det lokale miljøarbejde

Det er lokaludvalgets opgave at udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål og gennemføre egne miljøaktiviteter.

Det lokale miljøarbejde

Det er lokaludvalgets opgave at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål og gennemføre egne miljøaktiviteter.

Lokaludvalgets miljøaktiviteter understøtter kommunens politikker og strategier på området; herunder Bynaturstrategien, Fællesskab København, Klimatilpasning, Agenda 21- strategien og Københavns Kommunes strategi om at blive CO2 neutral hovedstad. 

  • Lokaludvalgets Natur & Miljø arbejdsgruppe laver forarbejde, projekter og udkast til høringssvar indenfor Natur- og miljøområdet.
  • Gruppen koordinerer lokaludvalgets egne Natur- & Miljøprojekter, og tager initiativ til nye projekter og aktiviteter. 
  • Arbejdsgruppen arbejder med pleje- og udvikling samt tilpasning af skybrudsplaner og projekter i de grønne områder. 
  • Vanløse Lokaludvalg har som medlem af parkbrugerrådet deltaget som samarbejdspartner og høringspart ved udarbejdelsen af udkastet til Teknik- og Miljøforvaltningens udviklingsplan for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken. 
  • Desuden arbejder vi med skybruds- og LAR løsninger, ressourceeffektivisering, affald, sortering og genbrug og udarbejdelse af oplysende materiale til borgerne.

Lokaludvalgets natur- og miljøinitiativer

Vis alle

Udviklingsplan for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken 2017

Vanløse Lokaludvalg har som medlem af parkbrugerrådet deltaget som samarbejdspartner og høringspart ved udarbejdelsen af udkastet til udviklingsplanen for Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken. Lokaludvalget er meget tilfreds med resultatet og glæder sig til at følge udviklingen.

Udviklingsplanen er blevet godkendt i Det Grønne Råd. 

Du finder udviklingsplanen her.