Københavns Kommunes logo

Dit lokaludvalg

Vanløse Lokaludvalg er din lokale samarbejdspartner, når Vanløse skal udvikles.

Vi skaber sammenhæng mellem kommunens overordnede og lokale indsatser

Vi står for den lokale københavnerdialog i samarbejde med kommunens forvaltninger, og vi samarbejder aktivt med vanløseborgerne og kommunens forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for Vanløse

Vi rådgiver kommunen i forbindelse med den lokale byplanlægning og er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget, og vi tager del i alle processer, der vedrører udviklingen af Vanløse.

Vi understøtter dialogen mellem københavnere i bydelen og politikerne på rådhuset og sikrer, at lokale interesser og behov bliver hørt og indgår i beslutningsgrundlaget for den politiske behandling af sager, der har særlig betydning for Vanløse.

Hvert 4. år skriver vi en bydelsplan for Vanløse i samarbejde med vanløseborgerne. Bydelsplanen er en arbejdsplan for lokaludvalget og er baseret på fakta og særkender ved Vanløse. Den indeholder en overordnet vision for bydelens udvikling og en række prioriterede indsatser, der opdateres løbende. 

Vi har et stort netværk i bydelen og et omfattende kendskab til bydelens projekter. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring Vanløses udvikling, konkrete igangværende tiltag eller hvis du søger input og samarbejdspartnere til eget dit projekt.

Vi skaber projekter, der udvikler Vanløse

Vanløse Lokaludvalg får hvert år tildelt midler til at både at lave og at støtte lokale, borgerinddragende aktiviteter og projekter i bydelen. Udgangspunktet for lokaludvalgets projekter er at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter. Det er desuden lokaludvalget, der varetager den lokale miljøopgave. Til disse formål har Lokaludvalget en pulje på knap 1,5 mio. kr. om året. 

Vi uddeler penge til lokale projekter, der gavner bydelen

Vi uddeler hvert år puljemidler til forskellige projekter og arrangementer i Vanløse og for Vanløses borgere. I behandlingen af puljeansøgninger lægger vi vægt på ansøgninger, der fx understøtter udviklingen af en fælles bydelsidentitet, tilgodeser særligt udsatte i bydelen, fremmer en bæredygtig udvikling i bydelen eller som gør Vanløse til en tryg og sikker by.

Vi prioriterer at give støtte til mange forskellige projekter, ligesom vi vægter en geografisk spredning i bydelen og en variation i målgrupperne i de arrangementer, der får tilsagn.

Vi svarer på høringer 

Kommunens forvaltninger skal inddrage lokaludvalget i god tid, inden der træffes endelig politisk beslutning i sager, der er af særlig betydning for bydelen. Det kan være lokalplanforslag eller kommunale planer og politikker for fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur.

I den forbindelse går lokaludvalget i dialog med bydelen og indsamler synspunkter og perspektiver f.eks. ved at; arrangere borgermøder, gå i dialog med netværk, lave digitale undersøgelser, være i dialog på sociale medier mm. 

Lokaludvalget kan desuden fremsende forslag til Borgerrepræsentationens udvalg og udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder.

Video om Københavns Kommunes lokaludvalg

Video Url