Københavns Kommunes logo

Medlemmer

Vanløse Lokaludvalg har 25 medlemmer, der arbejder for din bydel.

Vanløse Lokaludvalg har 25 medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen. Lokaludvalgenes valgperiode følger kommunalvalgscyklussen. Hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i Københavns Borgerrepræsentation efter et kommunalvalg, får en lokal repræsentant i lokaludvalget, og resten af lokaludvalgets medlemmer er repræsentanter for bydelens bestyrelser, foreninger, netværk osv. Vi har desuden en række suppleanter.

Lokaludvalgets sammensætning

Vis alle

Forpersonskab

Forperson 
Jan Lindboe
Valgt for: Københavns Trampolinklub (KTK)

1. Næstforperson
Per Stengade
Valgt for: Enggruppen 

2. Næstforperson
Anne Fausbøll
Valgt for: Grøndal Lokalråd

 

Politisk udpegede

Aaron Sadowsky
Valgt for: Radikale Venstre

Jens Wedenborg
Valgt for: Det Konservative Folkeparti

Mie Borg Sirich
Valgt for: Socialistisk Folkeparti

Michael Jacobsen 
Valgt for: Venstre

Poul Hviid 
Valgt for: Enhedslisten

Sarah Simone Aastrup Lorentzen
Valgt for: Liberal Alliance

Palle Ivan Hansen
Valgt for: Nye Borgerlige

Bent Christensen
Valgt for: Socialdemokratiet

Vakant
Valgt for: Alternativet

Vakant
Valgt for: Dansk Folkeparti

Foreningsrepræsentanter

Rikke Skovgaard Andersen
Valgt for: Vanløsespejderne - Hyltebjerg Gruppe

Jan Lindboe
Valgt for: Københavns Trampolinklub (KTK)

Mette Risager Hansen
Valgt for: Krumspring

Betina Nørskov
Valgt for: GMC Cycle Club

Peter Helt Haahr 
Valgt for: Kæragervejens Grundejerforening

Maria Bagger Grell 
Valgt for: Andelsboligforeningen for København og Omegn

Jørn Kofod 
Valgt for: Damhusengens Bilaug

Per Stengade 
Valgt for: Enggruppen

Gunnar Hestbæk
Valgt for: Seniorklubben Vanløse

Niels Christian Juul 
Valgt for: Beboerrepræsentationen Hebsgaards Have

Anne Fausbøll 
Valgt for: Grøndal Lokalråd

Thomas Hye-Knudsen
Valgt for: Foreningen Hus Forbi

Nicolaj Bjørn Jensen
Valgt for: Grundejerforening Åbakken

Hanna Feddersen
Valgt for: Løvholmens Vejlaug

Lars Georg Jensen
Valgt for: Grundejerforeningen Vanløse Ny Villakvartér

Vær med

Vis alle

Bliv en del af lokaludvalget

For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Det er ikke et krav, at du bor i Vanløse, og du behøver ikke være formand eller med i bestyrelsen i den forening, du repræsenterer.

Alle foreninger i Vanløse kan sende repræsentanter til valgmødet, der enten kan stille op eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter i bydelen Vanløse.

Hold øje med indkaldelse til valgmøde

Der afholdes valg til lokaludvalgene hvert 4. år efter kommunalvalget. Det seneste valg blev afholdt i foråret 2022.

Efter et kommunalvalg vil lokaludvalgets sekretariat indkalde til valgmøde, hvorved du kan have mulighed for at stille op. Hold derfor øje på lokaludvalgets hjemmeside og facebook, når kommunalvalget nærmer sig.

Bliv suppleant

Vi kan altid bruge flere suppleanter. 

Lokaludvalget har tre suppleantlister. Én for hver interessegruppe. Når der er afbud fra et medlem indkaldes 1. suppleanten fra den suppleantliste medlemmet repræsenterer. Er der afbud fra to i interessegruppen indkaldes 2. suppleanten osv.

Vil du være suppleant?

Hvis du vil være aktiv i Lokaludvalget, men ikke har stillet op som kandidat til valget, kan du skrive dig op som suppleant.

Kontakt sekretariatet og hør om mulighederne for at repræsentere din forening som suppleant i lokaludvalget.

Hvad kræver det at være medlem

Brænder du for Vanløses byudvikling?

Arbejdet i lokaludvalget er ulønnet, og derfor skal motivationen findes i interessen for nærdemokrati og passionen for Vanløse. 

Tid og kompetencer

Når man stiller op som medlem i et lokaludvalg, skal man være opmærksom på, at det kræver lidt tid, selvom det er ulønnet arbejde. Som minimum skal man forvente at kunne afsætte 5-10 timer om måneden primært til mødeaktiviteter.

Der afholdes lokaludvalgsmøder 11 gange om året. Vi har dog en række suppleanter, der kan deltage i møderne, hvis et medlem skulle blive forhindret. Derudover har både medlemmer og suppleanter mulighed for at byde ind på udvikling af projekter samt at deltage i afviklingen af de forskellige aktiviteter, vi afholder i bydelen. 

Medlemmerne skriver også høringssvar til kommunen og indimellem også debatindlæg eller læserbreve til lokalaviserne.

Bag lokaludvalget står et professionelt sekretariat, der hjælper med jura, formidling af kontakter til kommunen, planlægning af events, møder og meget mere. 

Mangfoldighed

Københavns Kommune og Vanløse Lokaludvalg opfordrer til, at alle myndige interesserede uanset køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold stiller op til valg til Lokaludvalget.

Det gør vi fordi, mangfoldighed er en grundsten i det nære demokrati og en nødvendighed for at sikre, at lokaludvalget står stærkest som repræsentant for et samlet Vanløse.

Fakta om lokaludvalg

Borgerrepræsentationen besluttede den 13. oktober 2005 løbende at etablere lokaludvalg i alle bydele i København i løbet af valgperioden 2006-2009. I 2006 blev Vanløse Lokaludvalg etableret.

I Lokaludvalget sidder der 25 medlemmer, hvoraf de 10 er udpeget fra hvert af de politiske partier der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 15 medlemmer repræsenterer forskellige frivillige foreninger I Vanløse, blandt andet indenfor idræts-, skole-, kultur-, ældre-, miljø- og boligområdet.