Ansøgningsfrist til Vanløsepuljen

22.04.2020
​Har du en idé til en aktivitet, et projekt eller et arrangement, som kan gøre Vanløse til en sjov, grøn og attraktiv bydel?

Med Vanløsepuljen ønsker Vanløse Lokaludvalg at inspirere Vanløses borgere til at skabe tværgående, bydelsrelaterede, og netværksdannende aktiviteter. Næste ansøgningsfrist er den 18. maj med behandling på lokaludvalgets møde den 18. juni.

”Vanløse har været lukket ned for sociale aktiviteter, og derfor håber jeg, at Vanløsepuljen vil modtage ansøgninger med projekter, store som små, med kreative og forsvarlige måder at være sammen på i denne periode under COVID-19. Det kan være udendørs aktiviteter i bydelens parker, skraldeindsamling, online optrædener med lokale kunstnere m.v. Ligeledes ser vi frem til at modtage ansøgninger med sociale og kulturelle aktiviteter i efteråret”, fortæller Bent Christensen.

Som følge af Corona-virussen er det en forudsætning, at arrangementet til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. Det betyder for eksempel, at man ikke kan anvende de bevilgede midler, såfremt arrangementets forventede antal deltagere overstiger de gældende rammer for forsamlinger på tidspunktet for arrangementets gennemførelse.

Alle borgere, foreninger, institutioner m.m. kan søge om støtte. Aktiviteten skal være offentlig tilgængelig og foregå i Vanløse eller være for Vanløses borgere. Støtten udbetales, når projektet er afsluttet og gives altid som en underskudsbevilling.

På lokaludvalgets hjemmeside kan læse mere om Vanløsepuljen, og hvordan du søger.

Har du spørgsmål, skriv gerne til Mikkel Larsen, Pulje- og projektmedarbejder, Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på H03U@kk.dk.