Borgermøde om sorteringspunkter i Vanløse

Kom til borgermødeonsdag den 20. september kl. 18-20 på Kulturstationen Vanløse, når Københavns Kommune præsenterer forslag til placering af de kommende sorteringspunkter til husholdningsaffald i Vanløse.

Københavns Kommune har undersøgt mulige placeringer af sorteringspunker i Vanløse. I sorteringspunkterne kan du sortere dit husholdningsaffald, som fx plast, papir, madaffald, metal og andre fraktioner.

På borgermødet kan du høre om baggrunden for sorteringspunkterne, forslag til placeringer, design af affaldsbeholderne m.m.

Til mødet bliver der desuden mulighed for at stille spørgsmål, kommentere på placeringerne og drøfte sorteringspunkterne i Vanløse.

Tilmelding:

Alle er velkomne til mødet – tilmelding senest 17. september på sorteringspunkter@kk.dk

Vi byder på en vand og en sandwich.

Kan du ikke være med til borgermødet, kan du frem til den 9. oktober sende bemærkninger til placeringerne på mail til sorteringspunkter@kk.dk