Borgerpanel om Copenhagen Historic Grand Prix 2019

05.02.2020
Stor deltagelse i borgerpanelundersøgelse om Copenhagen Historic Grand Prix 2019

Vanløse Lokaludvalg gennemførte i sensommeren 2019 en borgerpanelundersøgelse om Copenhagen Historic Grand Prix. Det skete i forlængelse af afholdelse af arrangementet i august 2019. Med en beklagelig forsinkelse offentliggøres nu selve undersøgelsesrapporten med bilag. 

Hovedresultatet af undersøgelsen kan kort gengives med: 

  • På spørgsmålet om, hvilken værdi arrangementet giver for Vanløse svarer 58 % af respondenterne fra Grøndal, at ”det giver ikke værdi”. Det tilsvarende tal fra alle respondenter (hele Vanløse) er 44 %.Med 31,1% af respondenterne fra hele Vanløse vægtes ”Aktivitet i bydelen” højest af de positive værdier. 
  • På spørgsmålet om, hvilken værdi arrangementet giver for hele København svarer 48 % af respondenterne fra Grøndal, at ”det giver ikke værdi”. Det tilsvarende tal fra alle respondenter (hele Vanløse) er 32 %.  Med 38,2% af respondenterne fra hele Vanløse vægtes ”Spredning af events fra det centrale København til ydre bydele” højest af de positive værdier  
  • Ved hvilke gener, der opleves i forbindelse med arrangementet, svarer 73 % af respondenterne fra Grøndal, at de oplever gener, mens tallet fra hele Vanløse er 49 %. De største gener ved motorløbet er dårlig fremkommelighed, støj og luftforurening. Vedr. fremkommelighed er der 9 ud af 10 borgere i hele Vanløse, der føler sig generet i større eller mindre grad. I Grøndal opleves støjen som generende af næsten alle (98 %), skarpt forfulgt af dårlig fremkommelighed (95 %) og luftforurening (80 %). 
  • Københavns Kommunes påbud til arrangørerne om støjbegrænsninger har ikke haft en positiv effekt for den største del af respondenterne i Grøndal, men dog for en mindre del.  

Som tilføjelse til Borgerpanelsundersøgelsen har Lokaludvalget netop fået forelagt forvaltningens målinger af støj og luftforurening, samt øvrige vurderinger af arrangementets afvikling. Der gøres opmærksom på, at der er forskel på de faktiske støjmålinger og de oplevede støjgener. 

På baggrund af en samlet vurdering af disse sammen med borgerundersøgelsens afdækning af naboernes oplevelser og holdninger, kan Vanløse Lokaludvalg foretage en indstilling til borgerrepræsentationen om fremtiden for afviklingen af motorløb omkring Bellahøjmarken, når den nuværende tilladelse udløber. 

 

I forbindelse med denne undersøgelse blev der gjort en særlig indsats i forhold til at få flere deltagere i panelet fra Grøndal, og vi er glade for at kunne meddele, at borgerpanelet i undersøgelsesperioden er øget med hele 161 nye medlemmer, hvoraf de 133 bor i Grøndal. Der har til denne undersøgelse været stort engagement og deltagelse. Hele 1667 borgere, ud af borgerpanelets 3669 medlemmer, har deltaget i undersøgelsen, og heraf har 1635 gennemført hele undersøgelsen. Vi vil gerne sige tak for jeres deltagelse.