Borgerpanelundersøgelse om trafikken i Vanløse

23.03.2021
I dag sender lokaludvalget en ny Borgerpanelundersøgelse ud til medlemmerne af det digitale borgerpanel, der omhandler trafikken i Vanløse.

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Plan har løbende fået henvendelser om de trafikale udfordringer i Vanløse. I den forbindelse er det besluttet at udarbejde en trafikplan for Vanløse, der tager afsæt i en mere overordnet og systematisk tilgang til bydelens trafikale udfordringer. På denne baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet en borgerpanelundersøgelse som sendes ud til borgerpanelets ca. 3700 medlemmer. Resultaterne inddrages i den kommende Trafikplan. 

Målet med Trafikplanen er at skabe et bedre overblik over de største trafikale problemstillinger, så lokaludvalget og politikerne i Borgerrepræsentationen har et bedre grundlag for at sikre, at alle trafikanter kan færdes under trygge forhold i bydelen.

Spørgeskemaundersøgelsen kan besvares frem til den 14. april 2021.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kontakt venligst Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk

Er du endnu ikke medlem af Vanløse Lokaludvalgs digitale borgerpanel?

Du kan nå det endnu. Tilmeld dig det digitale borgerpanel, og du vil få undersøgelsen tilsendt efter påske. Du kan tilmelde dig her:

God fornøjelse.