Borgerpanelundersøgelse om trafikken i Vanløse

Vanløse Lokaludvalg udsendte i midten af marts en spørgeskemaundersøgelse der skal give lokaludvalget indblik i trafikforholdene i Vanløse.

Derudover giver undersøgelsen indblik i vanløseborgernes trafikvaner og -præferencer. Undersøgelsen blev sendt til lokaludvalgets digitale borgerpanel med over 3.600 medlemmer. Borgerpanelundersøgelsen sluttede den 14. april 2021, og her havde 1.605 vanløseborgere gennemført undersøgelsen, og yderligere 59 vanløseborgere havde besvaret dele af undersøgelsen.

Cyklen er et foretrukket transportmiddel

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at når det gælder transport til og fra arbejde, er cyklen det mest valgte transportmiddel. Her vælger 50 % cyklen, 32 % vælger bil og/eller motorcykel og 16 % vælger offentlig transport, når det gælder det primære transportmiddel til og fra arbejde. Motion, det hurtigste transportmiddel samt større fleksibilitet og frihed er blandt de mest valgte årsager til, at cyklen vælges som ens primære transportmiddel.

Lokaludvalgets undersøgelse spurgte desuden ind til, hvad der skal til, før man vælger offentlig transport eller cykel fremfor bil og/eller motorcykel til og fra sit arbejde. Her svarede flest ”flere og bedre forbindelser i den offentlige transport” og ”lavere priser i den offentlige transport”.

For pensionister, førtidspensionister eller borgere uden for arbejdsmarkedet er cyklen også det mest valgte transportmiddel, med ”motion” som den mest valgte begrundelse for valg af cyklen. Generelt viser lokaludvalgets undersøgelse, at vanløseborgere er glade for at bruge cyklen. Det gælder f.eks. når der skal handles ind i Vanløse såvel som når borgere skal transportere sig til og fra stationerne i Vanløse, hvor cyklen særligt foretrækkes sammen med til fods.

Utrygge trafikkryds i Vanløse

Spørgeskemaundersøgelsen spurgte også ind til oplevelsen af utrygge trafikkryds i Vanløse, hvilket er et emne lokaludvalget gennem årene har modtaget adskillige henvendelser om. Her blev der spurgt ind til, hvorvidt en række udvalgte trafikkryds i Vanløse opleves utrygge som fodgænger og cyklist, og hvorfor de opleves utrygge  (i spørgsmålet havde man mulighed for at vælge flere trafikkryds). Blandt de mest valgte trafikkryds, som opleves utrygt for cyklister, var:

  • Ålekistevej/Peter Bangs Vej/ Ålholmvej/Grøndals Parkvej (36%) 
  • Grøndals Parkvej/C.F. Richs Vej/Apollovej/Randbølvej (22%) 
  • Jyllingevej/Sallingvej/Slotsherrensvej/Bellahøjvej (20%) 

I samme spørgsmål svarede 20 %, at de udvalgte trafikkryds ikke føles utrygt, og 16% svarede, at de ikke cykler. Blandt de mest valgte årsager til, hvorfor trafikkrydsene føles utrygge som cyklist, er ”Meget trafik på vejen” og ”Høj hastighed blandt bilerne”.

Blandt de mest valgte trafikkryds og fodgængerfelter, som opleves utrygt for fodgængere, var (i spørgsmålet havde man mulighed for at vælge flere trafikkryds):

  • Jyllingevej/Krogebjerg (18%) 
  • Ålekistevej/Peter Bangs Vej/ Ålholmvej/Grøndals Parkvej (16%) 
  • Jyllingevej/Ålekistevej (12%) 

I dette spørgsmål svarede 41 %, at de udvalgte trafikkryds og fodgængerfelter ikke føles utrygt, og 6% af respondenterne svarede, at de ikke har kendskab til de udvalgte trafikkryds og fodgængerfelter. Blandt de mest valgte årsager til, hvorfor trafikkrydsene og fodgængerfelterne føles utrygge som fodgænger, er ”Høj hastighed blandt bilerne og/eller cyklister” og ”Det er vanskeligt at nå over fodgængerfeltet ved grønt lys”.

Den videre proces

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i en større trafikplan, som Vanløse Lokaludvalg er i gang med at udarbejde på baggrund af borgenes input om trafikforholdene. Trafikplanen forventes at være færdig sommeren 2021. Vanløse Lokaludvalg vil bl.a. anvende Trafikplanen til at gå i dialog med politikerne på Københavns Rådhus om, hvordan man kan forbedre trafikforholdene i Vanløse.

Borgerpanelundersøgelse Trafikplan 2021