Budget 2021 på plads

03.09.2020
En stor del af partierne på Københavns Rådhus er nu blevet enige om kommunens budget for 2021

Et flertal af partier på Københavns Rådhus indgik onsdag aftale om budgettet for 2021.

Budgetaftalen har blandt andet fokus på at sikre minimumsnormeringer til børn i daginstitutioner, en massiv investering i byens socialt udsatte og mere omsorg til ældre. Herudover blev det aftalt, at arbejde videre med staten om etablering af øen Lynetteholmen, tilhørende metro og tunnel i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen. I aftalen indgik følgende partier: Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og partiet Fremad

Oversigt over prioriterede projekter i Vanløse

  • Etablering af botilbud med 20 pladser til udsatte voksne på Linde Allé - 82 mio. 
  • Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse - 4,2 mio. 
  • Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret - 2 mio. 
  • Cykelpakke inkl. sikre skoleveje for hele Københavnsområdet - 75 mio. i alt.
  • Forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej/Godthåbsvej/Hulgårdsvej 2,2 mio. 

”Vi synes, at det er fantastisk at der laves forsøgsprojekt med at gøre Vanløse mere demensvenlig og indgår meget gerne i samarbejde med forvaltningen om projektet. Vi er også glade for, at man har valgt at bakke op om følgegruppens arbejde og forslag i en ekstrabevilling til botilbudspladserne på Linde Allé og ser frem til den fortsatte dialog og borgermøde i efteråret. Desuden glæder vi os meget over, at der endelig er kommet en løsning for trafikken omkring Randbølvej, med beslutning om midler til en trafik Ø, der skaber en tiltrængt sikring af skoleveje og bedre trafikafvikling i Katrinedalskvarteret. Samtidig er det rigtig positivt, at der er fokus på at skabe sikre skoleveje mange forskellige steder i Vanløse, så børn og unge kan få de bedste forudsætninger, når de skal til og fra skole – og så glæder vi os jo rigtig meget til at Damhusdæmningen står klar – således at den både skybrudssikre og er en tilgængelig forbindelse for cyklister og fodgængere. Vi kan se at der også er blevet prioriteret en cykelpakke og vi håber derfor at der bliver gjort noget ved Grøndalsruten” udtaler Bent Christensen, formand i Vanløse Lokaludvalg.

Læs fakta arket for Budgetaftalen her

Oversigtskort