Bydelsplan for Vanløse

Skal din forening eller netværk give input til vores bydelsplan?

I aften skal lokaludvalget drøfte og godkende et første udkast af bydelsplanen for Vanløse.

Bydelsplanen er lokaludvalgets visionspapir, for de næste fire års arbejde med udvikling af bydelen og skal fungere som en arbejdsplan, der beskriver de indsatser, vi vil sætte fokus på.

Vil I være med?

Som noget nyt har vi etableret et repræsentantskab - en slags baggrundsgruppe for lokaludvalget - der består af repræsentanter for foreninger, netværk og andre interessefællesskaber, der er aktive i Vanløse.

Når lokaludvalget har godkendt det første udkast til visioner og indsatser, får repræsentantskabet mulighed for at komme med input og ideer, inden den endelige bydelsplan godkendes i april.

Læs udkast til bydelsplan for Vanløse i vores dagsorden.

Kontakt sekretariatet, hvis din forening/netværk vil være med i vores repræsentantskab.