Debatmøde: Udvikling af området omkring Bellahøjmarken

18.10.2021
  • Jonathan Ussing Magyar
Grøndal MultiCenter inviterer på vegne af Vanløse Lokaludvalg, idrætsforeninger og borgere i lokalområdet til lokalpolitisk debatmøde.

Debatmødet afholdes mandag den 25. oktober, og her vil potentialer og konkrete forslag til udviklingen af Bellahøjmarken, herunder de omkringliggende idrætsfaciliteter og grønne områder, blive drøftet.

Siden foråret 2021 har en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Vanløse Lokaludvalg, en række lokale idrætsforeninger samt boligforeninger i bydelen arbejdet sammen om en ny vision for Bellahøjmarken og de nærtliggende områder. Arbejdsgruppen har afholdt tre workshops og flere mindre arbejdsgruppemøder omhandlende ideer til udvikling af området, herunder udarbejdet et idékatalog med konkrete forslag til hvordan området kan gøres attraktivt og tidssvarende. På den baggrund inviterer arbejdsgruppen derfor politikere, borgere og foreninger i lokalområdet til åbent debatmøde om emnet.

Følgende politiske partier deltager i paneldebatten:

Alternativet (Å)
Socialdemokratiet (S)
Venstre (V)
Radikale Venstre (B)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Konservative (C)
Dansk Folkeparti (O)
Enhedslisten (Ø)

Debatten vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål til panelet:

  • Hvordan politikerne forholder sig til lokalområdets forslag, om udarbejdelse af en helhedsplan/udviklingsplan for Bellahøjmarken og de nærtliggende områder?  
  • Hvordan politikerne ser mulighederne for lokalområdets konkrete forslag ? 
  • Hvordan politikerne generelt ser på mulighederne for at styrke idræt og bevægelse i København med flere og bedre faciliteter, gerne med konkret udgangspunkt i Bellahøjmarken ?

Tid og sted:
Mandag den 25. oktober kl. 19.00-22.00 
Mødet er åbent og vil foregå i mødelokale 1 på 1. sal i Grøndal MultiCenter, Hvidkildevej 64, 2400 København. Det er gratis at deltage.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til janlin@kk.dk.