Digitalt vælgermøde

22.04.2021
Vanløse Lokaludvalg inviterer til digitalt vælgermøde mandag den 17. maj kl. 19-21 i forbindelse med Kommunalvalget 2021.

Vanløse Lokaludvalg glæder sig rigtig meget til at skyde kommunalvalget i gang med dette digitale vælgermøde, med udgangspunkt i lokale problemstillinger. Ordstyrer er Camilla Thorning, tidligere vært på DR i bl.a. Deadline.

Vi har inviteret alle partier i Københavns Borgerrepræsentation til en snak om lokale Vanløseemner.

Til mødet kommer:

  • Rikke Skovgaard Andersen, Socialdemokratiet
  • Emil Sloth Andersen, Radikale Venstre
  • Jonas Neivelt, SF
  • Charlotte Lund, Enhedslisten
  • Kim Hjerrild, Alternativet
  • Jens-Kristian Lütken, Venstre
  • Jens Wedenborg, Konservative
  • Lars Vestergaard, Dansk Folkeparti

Deltagelse

Vi afholder mødet via Microsoft Teams og du kan følge mødet hjemmefra via en computer, tablet eller smartphone. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kan deltage i debatten ved at stille skriftlige spørgsmål undervejs i mødet via chatfunktionen eller mundtligt ved 'ræk hånden op' funktionen.

Du kan deltage i det digitale borgermøde ved at klikke her eller ved at sætte følgende link ind i din browser: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ5ZjEyMTYtOWMzM...

Er dit parti ikke repræsenteret? 
Vanløse Lokaludvalg har inviteret partierne i Borgerrepræsentationen til vælgermødet. Andre opstillingsberettigede partier er velkomne til at stille med en lokal repræsentant til debatten. Tilmelding er nødvendig og skal ske til sekretariatet på vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk senest den 3. maj 2021.