Digitalt vælgermøde var startskud på KV´21

20.05.2021
Vanløse Lokaludvalg afholdt virtuelt vælgermøde for lokale kandidater til efterårets kommunalvalg den 17. maj 2021.

Stemningen var god og de lokale politikere kom godt rundt om mange Vanløseemner, såvel som mere generelle emner med lokal aktualitet, heriblandt kunstgræsbaner og idrætsfaciliteter.

Der var bred enighed om, at der kunne gøres mere for Bymidten, udvikling af byrum og den megen trafik på særligt de større veje i Vanløse - og naturligt nok var der vægt på forskellige løsningsforslag fra de forskellige partirepræsentanter.
Af de mange andre emner, kom deltagerne rundt om forholdene for handicappede, tryghed by- og boligpolitik samt behov for offentlige el-bils ladestandere i Bydelen.

Aftenens debat blev afsluttet med fælles forståelse af, at man godt kunne sætte Vanløse mere centralt på Københavnerkortet og gøre mere ud af en fælles Vanløse identitet.

Vi siger tak for en god debat, hvor den gode tone i den grad blev holdt og tak for de gode spørgsmål fra publikum hjemme bag skærmene.