Fremrykning af anlægsprojekter i Vanløse

29.04.2020
Flere anlægsprojekter fremrykkes. Vanløse Lokaludvalg ønsker, at anlæg af kunstgræs på Vanløse Idrætsparks opvisningsbane også fremrykkes

Vanløse Lokaludvalg håber, at Kultur og Fritidsudvalget til deres møde på torsdag d. 30. april 2020 beslutter at fremrykke anlæg af kunstgræs på Vanløse Idrætsparks opvisningsbane til 2020, så banekapaciteten på opvisningsbanen øges og kan bruges en større del af året. Projektet har været udskudt indtil 2022 på grund af anlægsloftet. Lokaludvalget foreslog en fremrykning allerede ved budgetforhandlingerne om budget 2020.

Lokaludvalget har anbefalet, at man i den forbindelse følger Miljøstyrelsens vejledning om anlæg af kunstgræs.  

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at fremrykke allerede prioriterede og finansierede projekter, der har været sat i bero pga. anlægsloftet yderligere for 119,9 mio. kr. i 2020 og for 431,1 mio. kr. i 2021.  Opstart og igangsættelse af anlægsprojekter betyder ikke nødvendigvis, at det fysiske anlægsarbejde igangsættes, men at forvaltningen starter det forberedende arbejde eksempelvis borger- og lokaludvalgsdialog.  For Vanløse betyder det at to anlægsprojekter kan igangsættes i 2020: (1) genopretning af Bellahøjvej og (2) vejgenopretning ved Godthåbsvej/Hulgårdsvej og Hillerødgade/Hulgårdsvej.