Info om støttede arrangementer og projekter i forbindelse med Corona-virus

12.03.2020
Har du fået støtte fra Vanløsepuljen til et arrangement, der snart skal løbe af stablen?

Som følge af Corona-virus går vi selvfølgelig ud fra, at alle følger myndighedernes anvisninger og henstillinger.

Derfor skal alle arrangementer uanset antallet af deltagere, der har fået bevilget støtte fra lokaludvalgets puljer (Københavns Kommune) udsættes, hvis dette er muligt, alternativt aflyses ud fra et forsigtighedsprincip, indtil der kommer en afklaring på situationen. Dette får ingen betydning for bevillingen.

Aflyser I, og har I allerede haft udgifter til jeres arrangement/projekt, vil vi bede jer indsende regnskab og evaluering for jeres projekt. Vi accepterer de udgifter I allerede har afholdt – f.eks. betaling af honorar, bestilling af tryk og indkøb af materialer mm. (dog kun op til det, I har fået bevilliget).

Vi vender tilbage med information, når situationen igen er normal og arrangementer igen kan afvikles uden problemer.

Endvidere forlænges den planlagte ansøgningsfrist 16. marts indtil, at der er kommet en afklaring på situationen.

Har du spørgsmål, skriv gerne til Mikkel Larsen, Pulje- og projektmedarbejder, Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg på H03U@kk.dk.