Københavns Kommunes budgetaftale landede i går

Torsdag indgik et bredt politisk flertal aftale om Københavns Kommunes budget 2022.

Alle partier i Københavns Borgerrepræsentation undtagen Konservative indgik torsdag aftale om kommunens budget for næste år. Kernevelfærd til byens børn, sårbare og ældre, klimaindsatser og flere idrætsfaciliteter er blandt hjørnestene i aftalen.

Aftalen lægger sporene til et endnu grønnere København og en årlig reduktion i udledningen af CO2 på 24.000 tons. Blandt andet sænker man hastigheden for bilerne med 10 kilometer i timen på flere strækninger i byen, ligesom 5.000 almindelige parkeringspladser laves om til 4.100 ladepladser til elbiler og 900 parkeringspladser reserveret til delebiler. Derudover udvides parkeringszonerne så pendlere ikke kan parkere bilen gratis i udkanten af byen for at tage cyklen eller bussen det sidste stykke til arbejde.

Vanløse specifikke aftaler

Følgende to aftaler er vi I Vanløse Lokaludvalg rigtig glade for da vi har arbejdet med dem i lang tid:

  1. Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej. Parterne er enige om at afsætte midler til at nedtage den eksisterende torontoanlæg, der erstattes af en signalregulering, som etableres ved den eksisterende fodgængerovergang, og samtidig kombineres med en cykelovergang ved Krogebjerg/Jyllingevej for at skabe en mere sikker skolevej.
  2. Udvidelse af parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på 3 timer. Der er afsat penge til at indføre de tre forslag der er stillet, nemlig Forslag F, Forslag G1 og Forslag G2. Parkeringszonerne med tidsbegrænset parkering på 3 timer forventes at træde i kræft engang i løbet af december '22 og frem til marts '23. Se billede med oversigt over de tre zoner i bunden af artiklen.

Derudover er der blandt andet afsat penge til:

  • Belysning på stierne omkring Damhussøen
  • Anlægsbevilling til udvidelse af Heerup Skole med 40 specialundervisningspladser
  • Helårstennisbaner og lys på Genforeningspladsen
  • Midler til at undersøge et muligt videre arbejde med genetablering af en skøjtebane på Genforeningspladsens Idrætsanlæg
  • Rådgivningsmidler til lokalplanproces i forbindelse med byggeri af botilbudsplads med 35 boliger til borgere med handicap på Elna Munchs Plads
  • Midler til en udvidelse af idéoplægget for Bispeengbuen med en delvis nedrivning
  • Pulje til genopretning af vejinfrastruktur på Hvidkildevej, Klitmøllervej og Rødkilde Plads
  • Videreførsel af foreningen Fit for kids (Katrinedals Skole)

Læs hele aftaleteksten her: Bred budgetaftale sikrer et mere grønt, nært og aktivt København.

Nye parkeringszoner i Vanløse:
Fotograf
Københavns Kommune