Kom med til et digitalt borgermøde om botilbudspladser på Linde Allé

Kom med Socialforvaltning, følgegruppe og lokaludvalg til digitalt borgermøde om de nye botilbudspladser den 26. oktober.

Borgerrepræsentationen har besluttet at oprette 20 botilbudspladser for udsatte voksne på Linde Allé 40-44. I den anledning afholdes der et digitalt borgermøde om botilbudspladserne den 26. oktober fra kl. 19.00-21.00

Deltagelse

Det vil ikke være muligt at deltage fysisk til borgermødet på grund af myndighedernes nye retningslinjer og anvisninger i forbindelse med coronavirus. Til gengæld vil det digitalt være muligt at stille spørgsmål mundtligt og skriftligt .

Du kan deltage i det digitale borgermøde ved at følge følgende link eller ved at sætte følgende link ind i din browser: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ3NWRlNjMtNDg0M...

Har du spørgsmål eller har du tekniske problemer? Kontakt sekretariatet på nh23@kk.dk eller ved at ringe til 21 21 73 86

Program (ændringer kan forekomme)

19.00-19.10: Velkommen indledning og rammesætning v. Camilla Thorning, ordstyrer

19.10-19.45: Faglige oplæg

  • Beslutningen om botilbudspladser, kort om det politiske opdrag v. Mika Kobborg Schmidt, Vicekontorchef for Byggeri
  • Byggeriet, planer og proces v. Barbara Olrik, projekteringsarkitekt og rådgiver
  • De fremtidige beboere og hvad er det for et botilbud v. Finn Jensen, Centerchef for Udsatte Voksne og Familier

19.45-19.50: Om arbejdet i følgegruppen

  • Charlotte Tørngren
  • Peter Haahr

19.50-20.00: Pause

20.00-20.50: Digitale spørgsmål (mundtlige og skriftlige)

20.50-20.55: Opsamling v. Camilla Thorning

20.55-21.00: Tak for i aften