Kom med til Vanløse Lokaludvalgs udstilling om FN's verdensmål

13.10.2020
I anledning af FN’s 75-års dag den 24. oktober står Vanløse Lokaludvalg bag en udstilling om FN og verdensmålene som finder sted i Kronen.

For at flest mulige får mulighed for at besøge udstillingen, har Kronen Vanløse været så imødekommende, at de har tilbudt at lægge hus til udstillingen i form af et disponibelt butikslokale på 1. sal.

Formålet med udstillingen er dels at gøre opmærksom på de vigtige verdensmål og FN’s arbejde dels at vise, hvordan der arbejdes med dem lokalt  –og hvilken bedre anledning end FN’s 75-års dag.

Find udstillingen i Kronen på 1. sal. Udstillingen vil være åben i tidsrummet 13-18 fra den 22-27. oktober. 

På selve FN-dagen den 24. oktober får vi besøg af FN-forbundet og andre frivillige som vil stå forskellige steder i Kronen og udbrede kendskabet til verdensmålene og arbejdet med dem.