KOMMUNENS BUDGET FOR 2024 LIGGER NU FAST

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgår aftale om Københavns Kommunes budget for 2024. Dette betyder aftalen for Vanløse:

Vi havde håbet, at der i budgettet blev fundet penge til en opgradering af en af Københavns mest trafikerede indfaldsveje – Jyllingevej – med fx vejtræer, grøn midterrabat og fokus på trafiksikkerhed svarende til løsningen i Rødovre. Den sag arbejder vi videre med!

Når det er sagt, er vi trods alt glade for:

* At Halinspektørordningen fortsætter i Vanløsehallerne og Bellahøjhallerne. Det skaber tryghed for brugerne og giver god service.

* At der ligger en hensigtserklæring om finansiering af et Gymnastikkens Hus placeret i området omkring Bellahøjmarken.

* At der er afsat midler til at gøre skolevejene omkring Katrinedals Skole og Rødkilde Skole mere sikre at krydse

* At der er afsat midler til en mere tryg krydsning af Hulgårdsvej og cykelrute på Hvidkildevej

* At der bliver lavet en foranalyse af fremtidens Grøndalspark - med åbent vand, Grøndalrute, rekreative funktioner og øget biodiversitet i synergi med skybrudssikring

* At der er afsat midler til skolehaveprojektet De Glade Rødder, så de er sikret frem til 2027.

* At der kommer nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene.

* 65 erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter

Læs den fuld budgetaftale her:

https://www.kk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/budgetaftale-2024