Modstand mod nedlægning af borgerservice i Vanløse

30.04.2020
Vanløse Lokaludvalg er modstander af et nyt investeringsforslag, der foreslår at nedlægge fire borgerserviceindgange i Københavns Kommune

For at kunne levere velfærd til Københavns Kommunes mange nye borgere og finde midler til nye politiske initiativer skal kommunen hvert år gennemføre en række effektiviseringer. Et af Kultur og Fritidsudvalgets investeringsforslag går ud på at reducere antallet af fysiske borgerserviceindgange fra syv til tre indgange i Københavns Kommune, således at det fremover kun vil være muligt at blive fysisk betjent i Indre By, Nordvest og Sundby. Udstedelse af pas og kørekort vil kun være muligt på borgerservice i Nyropsgade i Indre By. Helt konkret vil det betyde, at det ikke længere vil være muligt at få fornyet pas, kørekort eller at få hjælp til NemID, folkepension, flytning m.v. i Vanløse.

”Vanløse Lokaludvalg er stor modstander af denne drastiske forringelse af borgerservice i Københavns Kommune, og det er lokaludvalgets holdning, at der bør være en fysisk indgang, der er nem at komme til i alle Københavns bydele. I Vanløse er borgerserviceindgangen på Kulturstationen godt besøgt, og der er ofte ventetid på flere uger. Det er derfor kritisabelt, at man ønsker at reducere de fysiske indgange, så længe vores borgere efterspørger og foretrækker dem”, fortæller Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Med investeringsforslaget ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at optimere den digitale serviceindgang til fordel for de fysiske indgange, men denne prioritering vil ifølge Bent Christensen få konsekvenser for seniorer og udsatte borgergrupper.

”At Københavns Kommune ønsker at forbedre de digitale selvbetjeningsløsninger bør ikke gå udover de borgere, som finder det nødvendigt at få hjælp hos de lokale borgerserviceindgange i bydelene til vigtige spørgsmål som NemID, folkepension eller pas. Lokaludvalget frygter, at investeringsforslaget vil få store konsekvenser for de seniorer og udsatte borgergrupper, der ikke føler sig trygge ved den øgede digitalisering og som ligeledes ikke har gode forudsætninger for at transportere sig rundt i København”, afslutter Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.

Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag blev sendt i høring hos lokaludvalgene i Københavns Kommune i marts 2020. Vanløse Lokaludvalg har ikke kunne mødes på grund af coronanedlukningen og har i stedet indsendt et foreløbigt høringssvar, som er udarbejdet af arbejdsgruppen for Kultur og Fritid samt formandskabet.

Læs høringssvaret.