Nyt om parkeringszoner

Gæstelicenser i de tidsbegrænsede parkeringszoner skal politisk behandles den 22. maj 2023.

Konceptet med gæstelicenser i de tidsbegrænsede parkeringszoner har været i høring igen for at kvalificere reglerne for gæsteparkering, så det bliver lidt mere smidigt, end der først var lagt op til. Sagen skal politisk behandles den 22. maj 2023. 

Hensigten med gæstelicenser er at minimere risikoen for, at udefrakommende bilister langtidsparkerer for eksempel tæt på metrostationer med adgang til lufthavnen eller andre trafikale knudepunkter - men samtidigt skal det være muligt for borgere i de tidsbegrænsede zoner at få besøg af gæster i bil.

Forslaget er derfor at indføre en gæstelicensordning, der giver mulighed for at søge et ubegrænset antal gæstelicenser af tre kalenderdages varighed til beboere over 15 år, med bopæl i nuværende eller kommende tidsbegrænsede parkeringszoner.

Det foreslås samtidig, at forvaltningen evaluerer og eventuelt justerer gæstelicensordningen, når der er kommet nogle reelle erfaringer med ordningen i slutningen af 2026.