Opsamling på informationsmøde om Helga Larsens Plads

30.09.2021
  • Schulze+Grassov
Vanløse Lokaludvalg afholdte den 6. september informationsmøde om udviklingen af Helga Larsens Plads.

Med overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 600.000 kr. til en foranalyse, der skal komme med forslag til en omdannelse af pladsen. Lokaludvalget var den 6. september vært for et informationsmøde omkring Helga Larsens Plads med det formål at inddrage Vanløseborgerne og særligt de beboere, der bor tæt på pladsen i udviklingen af pladsen.

Hvis du ikke selv havde mulighed for at deltage i mødet, men gerne vil vide mere, så se opsamlingen udarbejdet af Schulze+Grassov her.