Sekretariatet holder lukket

12.03.2020
Vanløse Lokaludvalgssekretariat holder lukket for at begrænse smittefare

Som følge af regeringens vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund, lukker Københavns Kommune for al unødvendig aktivitet nu.

Hvis I har spørgsmål til sekretariatet, kan I skrive til fællespostkassen: vanloeselokaludvalg@okf.kk.dk

Sekretariatet arbejder hjemme og kan kontaktes via mail og telefon.

Lokaludvalgets ordinære mødet d. 19 marts 2020 er aflyst for at undgå smittefare.

Vi vender tilbage med mere information, så snart vi ved mere.