Teknik-og Miljøborgmester på cykeltur i Vanløse

26.02.2020
Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen var i går på rundtur med Vanløse Lokaludvalg for at se på problemstillinger i bydelen

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen var i går på rundtur i bydelen med Vanløse Lokaludvalg, for at se på nogle af de problemstillinger lokaludvalgets arbejdsgruppe for Trafik og Plan har arbejdet med.

Turen startede på Vanløse Allé/Apollovej ved indgangen til Kronen. Lokaludvalget har modtaget flere henvendelser, hvor vanløseborgere foreslår, at man etablerer en fodgængerovergang eller anden sikring af fodgængere og cyklister, da vejens drejning og ulovligt parkerede biler langs Kronen giver dårligt udsyn og biler ofte kører hurtigt på strækningen. Borgmesteren og Lokaludvalget drøftede muligheden for at etablere en egnet overgang ved Apollovej sammen med aktive vanløseborgere, bl.a. en forældre fra Katrinedal skole og med input fra Kronens centerchef, hvis kontor ligger med kig til de farlige krydsninger.

Fra Kronen gik cykelturen videre til Randbølvej, for at vende problematikken vedrørende genåbningen af Randbølvej, der i en årrække har været lukket for udkørsel mod Grøndals Parkvej. Teknik og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2018 at arbejde for en løsning med kørsel i begge retninger på Randbølvej, men der er endnu ikke afsat midler til at gennemføre den politiske beslutning.

Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg, udtaler i den forbindelse, at ”Vanløse Lokaludvalg i mange år har fulgt beboerne på Randbølvej og de nærliggende private fællesveje, der er meget utilfredse med den øgede gennemkørende trafik de oplever på baggrund af lukning af Randbølvej. Vi bakker op om beslutningen om at genåbne Randbølvej, og håber at der snart afsættes midler til gennemførelsen. Vi vil foreslå, at de fornødne midler afsættes, når budgetpartierne skal fordele overskudsmidler fra 2019”

Fra krydset Randbølvej, Grøndals Parkvej, C.F. Richs vej og Apollovej sluttede besøget på Hvidkildevej, hvor et større antal beboere var mødt op, for at drøfte deres ønske om udvidelse af p-zonen med gratis beboerlicens ved Hvidkildevej/ Genforeningspladsen med Teknik- og Miljøborgermesteren. Beboerne har oplevet en stigning i antallet af parkerede biler, efter der i 2018 blev indført tidsbegrænset parkering i Bispebjerg og ved Fuglebakken, der ligger op til området. Det har givet øget belastning fra de mange bilister der ønsker at benytte den gratis parkering grænsende op til p-zonen.

”Det var rigtigt spændende at komme på besøg og tale med de lokale og høre, hvordan de oplever de trafikale udfordringer. De kom med vigtige input, som jeg vil tage med mig videre” udtaler Ninna Hedeager Olsen.