Valg til Vanløse Lokaludvalg

18.10.2021

Valg til lokaludvalg 2022

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.
I starten af 2022 er der igen valg til Vanløse Lokaludvalg.

Vil du og din forening stille op til Vanløse Lokaludvalg eller være med til at bestemme hvem, der skal sidde i Lokaludvalget? Så læs mere her.

Alle foreninger, råd og brugerbestyrelser mm. der har aktiviteter i Vanløse kan stille en kandidat op til Vanløse Lokaludvalg og/eller være med til at stemme på, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026. Med andre ord, hvis du stiller op til Vanløse Lokaludvalg gør du det som repræsentant for en forening, og ligeså hvis du vil være med til at vælge det nye lokaludvalg ved at stemme. 

Som noget nyt vil valget foregå digitalt. 

Hvad får man ud af at sidde i Lokaludvalget? 

Du skal overveje at stille op til Lokaludvalget, hvis du har lyst til at prøve at påvirke politikerne på Rådhuset med dine og dit baglands holdninger og lokale perspektiver. Ved at sidde i lokaludvalget kan du få erfaring med politik og byudvikling på et lokalt plan.

Igennem lokaludvalgsarbejdet kan du også få erfaring som arrangør af borgerrettede begivenheder i Vanløse, og være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen. Du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til Lokaludvalget, hvis du:

  • Har lyst til at prøve at påvirke politikerne på Rådhuset med dine og resten af bydelens perspektiver, mærkesager og holdninger.
  • Har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
  • Vil være med til at arbejde for en række lokalt forankrede visioner for Vanløse.
  • Vil være med til årligt at dele ca. 1,3 mio. kr. ud til aktiviteter i Vanløse igennem lokaludvalgets puljer.
  • Kan lide at dykke ned i komplekse politiske sager og projekter og forsøge at få det lokale perspektiv med.

De formelle krav

Der er kommet nye regler og retningslinjer for valg til lokaludvalg. For at en forening kan opstille en kandidat og/eller stemme til valg til lokaludvalg, er det et krav: 

  • at foreningen har eksisteret minimum et år fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har minimum 15 medlemmer fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har aktiviteter i bydelen. 

Tilmeld dig på vegne af din forening

Som noget nyt bliver valg til lokaludvalg i 2022 afholdt som en digital afstemning, der er åben i to uger i slutningen af februar 2022. Forud for den digitale afstemning skal du tilmelde dig valget som repræsentant for din forening.

I kan som forening både vælge at opstille en kandidat til lokaludvalget (der også kan stemme til valget), eller I kan vælge kun at tilmelde en repræsentant, der kan stemme til valget.Vær opmærksom på, at en forening kun kan tilmelde én repræsentant til valget. Hvis foreningen opstiller en kandidat, er det også kandidaten, der er stemmeberettiget til valget. 

Find link til tilmelding her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=WWG3J9UXJK35

Tidsfrister for tilmelding

  • Fristen for at stille op som kandidat til lokaludvalget (og kunne stemme til valget) er den 14. januar 2022 kl. 12.
  • Fristen for at tilmelde sig til at stemme til valget er den 7. februar 2022 kl. 12.

Hvad kræver det af mig?

Som medlem af Vanløse Lokaludvalg kræver det, at du som minimum kan afsætte tid til ét månedligt møde af ca. tre-fire timers varighed samt løbende arbejde i mindre arbejdsgrupper efter interesseområde. Derudover kræver det at du har tid og lyst til at sætte dig bredt ind i udviklingen af Vanløse.

Hvor mange pladser er der i lokaludvalget?

Der skal vælges ca. 14 nye medlemmer til lokaludvalget. Helt præcis hvor mange medlemmer, der skal vælges, afhænger af, hvor mange partier, der bliver valgt ind i Borgerrepræsentation til Kommunalvalget den 16. november 2021. Der udpeges nemlig ét lokaludvalgsmedlem fra hvert parti (pt. sidder der 8 partimedlemmer). De resterende medlemmer op til 23 vælges til valget i starten af næste år.

Lokaludvalgets sekretariat

Det er ikke meningen, at du som frivilligt medlem af lokaludvalget skal besværes med en masse administrativt arbejde. Der er derfor til hvert lokaludvalg knyttet et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår lokaludvalget med administration, så som at skrive referater, administrere puljer, skrive høringssvar og mødeindkaldelser, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og vedligeholde lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.

Se hvem der arbejder i sekretariatet for Vanløse Loklaudvalg her.