Vanløse Lokaludvalg støtter fortsat ønsket om midler til genåbning af Randbølvej - Overførselsmidler til kommunale hasteopgaver

15.04.2020
De seks partier bag Københavns Kommunes budget for 2020 har forhandlet og indgået en politisk del-aftale om overførselssagen

De seks partier bag Københavns Kommunes budget for 2020 har forhandlet og indgået en politisk del-aftale om den såkaldte overførselssag – forårets ’lille’ budgetaftale - per mail. Det er de partier, der er med i årets budgetaftale, der fordeler pengene, og partierne skal være enige, for at der kan indgås en aftale. De seks budgetpartier er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre. 

Dette forårs forhandlinger skulle have været afsluttet i marts. Men grundet corona-nedlukningen af København er forhandlingerne i år delt i en første, skriftlig del (denne), der skal godkendes af Borgerrepræsentationen senest 14. maj, for at opgaverne ikke bliver dyrere end beregnet eller projekterne kommer for sent i gang. Samt en mere traditionel politisk forhandling om ikke-hastesager og nye politiske ønsker, der vil finde sted i starten af maj og forventes besluttet af Borgerrepræsentationen 4. juni 2020.

Samlet fordeles i størrelsesorden 800 millioner kroner i overførselssagen 2019-2020.

Vanløse Lokaludvalg havde meldt genåbning af Randbølvej mod Grøndals Parkvej ind til overførselssagen, men det er ikke kommet med i denne første halvdel. Der er således ikke afsat midler til særlige Vanløse sager. Vanløse Lokaludvalg vil anbefale, at midler til Randbølvej vedtages, når næste del af overførselssagen kommer på til maj. Vanløse Lokaludvalg fastholder således sin støtte, som Lokaludvalget tidligere har givet udtryk for.

Budgetpartierne har prioriteret hastesager indenfor skole- og daginstitutionsområdet, udbedring af byggetekniske og funktionelle mangler på et botilbud, renovering af kobberbeklædning på Nordre Kapel spir, Vestre Kirkegård, for at forhindre løsrivelse af plader, samt akutte reparationer på Langebro.

Flere oplysninger om overførselssagen og hvad der er givet midler til kan findes på Københavns Kommunes hjemmeside

Læs Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg, læserbrev om Randbølvej.