Vanløseborgernes kendskab til demens – en borgerpanelundersøgelse

31.08.2021
Vanløse Lokaludvalg udsendte i maj en spørgeskemaundersøgelse, der skal give viden om vanløseborgernes kendskab til demens

Vanløse Lokaludvalg har indgået et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, som netop har igangsat et 3-årigt projekt om at gøre Vanløse til en demensvenlig bydel. Spørgeskemaundersøgelsen er igangsat for at klarlægge, hvor meget borgere i Vanløse kender til symptomer på demens, hvordan man skal agere overfor mennesker med demens og hvordan forvaltningen bedst kan formidle viden om demens. Lidt over 1000 personer valgte at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.

Man kender symptomerne – men ved ikke, hvad man skal gøre

Undersøgelsen viser, at halvdelen af borgerne rent faktisk kender én med demens, og for de flestes vedkommende er det et nært familiemedlem. Der er generelt en god viden om demenssygdomme, og mange kan pege på flere af symptomerne på demens. Til gengæld fremgår det, at 3 ud af 4 borgere kun ved lidt eller ingenting om, hvordan man skal agere overfor mennesker med demens for at hjælpe dem bedst muligt. Det glædelige er dog, at lidt over halvdelen gerne vil vide mere.

Bliv demensven

En af måderne man kan blive klogere på, hvordan man kan hjælpe et menneske med demens, er at uddanne sig til demensven – et koncept udtænkt af Alzheimerforeningen. Der er tilsyneladende ikke mange, der kender til denne mulighed, idet 8 ud af 10 ifølge spørgeskemaundersøgelsen ikke kender til konceptet. Forvaltningen benytter demensven-konceptet til at udbrede kendskabet til demens og spurgte derfor til, hvordan man som borger helst vil erhverve sig mere viden om, hvordan man kan hjælpe mennesker med demens. Det viser sig, at de fleste gerne vil sidde hjemme ved computeren og lære mere eller deltage i et informationsmøde om emnet.

Den videre proces

Forvaltningen bruger resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen til at planlægge, hvilke aktiviteter der bedst muligt formidler viden om demens til vanløseborgerne. Det vil både ske gennem samarbejder med lokale butikker og foreninger samt ved at afholde forskellige arrangementer, informationsmøder og lignende.

Når det 3-årige projekt afsluttes ved udgangen af 2023, vil undersøgelsen blive gentaget – og så bliver det spændende at se, om vanløseborgerne har fået mere viden om, hvordan man bedst muligt giver en hjælpende hånd til et demensramt menneske.  

Har du allerede nu fået lyst til at få mere at vide om demens, kan du blive demensven onsdag d. 22. september kl. 15.30-16.30 i Kultursalen på Kulturstationen Vanløse. Der er ikke tilmelding, men på grund begrænsede pladser anbefaler vi at komme i god tid.

I løbet af Demensugen den 20.-25. september, sætter Københavns Kommune fokus på demens. Du kan se alle aktiviteterne her.

Har du lyst til at kigge nærmere på rapporten? Så kan du finde den her.