Københavns Kommunes logo

Trafikrapport for Vanløse

Læs hvordan trafikken udvikler sig frem mod 2035

I lokaludvalget har vi et stort fokus på, hvordan trafikken på de store indfaldsveje påvirker hverdagen for os, der lever og bor i bydelen. Vi har derfor fået udarbejdet en trafikrapport for Vanløse, der fremskriver udviklingen i bilismen fra 2017 til 2021, 2025 og 2035, så vi har fakta på hånden, når vi søger indflydelse på beslutninger, der træffes om trafik, med betydning for os i Vanløse.

Trafikrapporten er lavet på baggrund af indkodning af forskellige scenarier for trafikudviklingen i Vanløse, og der er lavet beregninger på vejtrafikken på tværs af Vanløse på de vigtigste veje i bydelen.

I rapporten er der også beregnet støj, uheld og forurening samt cykeltal på et overordnet niveau og på baggrund af den beregnede trafik.

Læs med herunder.